Ngày đăng: 28/03/2019
Trường Đại học Đông Đô mở lớp Văn bằng 2 tiếng Anh tại quận Hà Nội. Thực tế hiện nay có rất nhiều trường đại học trên cả nước có tuyển sinh học văn bằng 2 tiếng Anh.

Ngày đăng: 25/03/2019
Trường Đại học Đông Đô tuyển sinh trong cả nước chương trình Đại học Văn bằng 2 Hệ Chính quy năm 2019.

Ngày đăng: 20/03/2019
Tiếng anh là một trong những ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới, biết và sử dụng thành thạo tiếng anh sẽ là một lợi thế vô cùng lớn trong công việc và nghiên cứu. Sở hữu một tấm văn…

Ngày đăng: 02/03/2019
Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh Đại học hệ văn bằng 2 chính quy, ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019 cụ thể như sau:

Ngày đăng: 19/02/2019
Lợi ích của người học: Được miễn thi môn Ngoại ngữ trong việc thi tuyển công chức, viên chức, được miễn thi đầu vào, đầu ra Thạc sĩ, Tiến sĩ, Nghiên cứu sinh, Giảng viên, Giảng viên chính, nâng ngạch bậc lương,

Ngày đăng: 11/01/2019
Hội đồng tuyển sinh thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy văn bằng thứ 2 – Đợt 2, cụ thể ngành đào tạo như sau:

Ngày đăng: 04/01/2019
Hỏi: Tôi có văn bằng 2 tiếng Anh hệ đại học, nhưng không phải do Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội cấp. Xin hỏi, trường hợp của tôi có được miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề…

Ngày đăng: 19/12/2018
Tiếng Anh là ngôn ngữ chung của toàn cầu, hiện có 50 quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính, gần 80 quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2.
Đăng ký trực tuyến

Sơ đồ đường đi