Thông báo về việc Cảnh giác với các công ty bán hàng đa cấp

Ngày 21/12/2016

Sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học, đặc biệt là các em sinh viên năm nhất mới nhập học chính là những đối tượng chủ yếu mà những kẻ kinh doanh đa cấp lừa đảo, lôi kéo nhắm đến, đặc biệt gần đây chúng đã len lỏi vào giảng đường Cao đẳng Dược Hà Nội. Bằng chiêu bài đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh mà không phải bỏ nhiều vốn, các đối tượng kinh doanh đa cấp đã dụ được không ít người tham gia.

Nhà trường thông báo tới giáo viên và toàn bộ sinh viên để biết và cảnh giác với các công ty bán hàng đa cấp.

Đăng ký trực tuyến

Sơ đồ đường đi